Vaspondró

Testük hengeres, paratergitjeik nincsenek. Szelvényeik száma 40 felett van, de ez fajra nézve sem állandó, mert egész életük során vedlenek és szelvényszámuk növekszik.

Erdei vaspondró (Megaphyllum projectum)

A hím egyszínű sötétbarna, a hátán vékony fekete középvonallal. A nőstény barna alapszínű, 2 világos hosszanti sávval. Mérete 25-38 mm. Erdők avarjában mindenhol gyakori.

Egyvonalas vaspondró (Megaphyllum unilineatum)

Fekete alapszínű, a hátoldalán egy vékony világos-sárga vagy narancspiros hosszanti csík található. Mérete 20-30 mm. Szárazabb gyepekben, akácosokban, főleg az Alföldön gyakori, gyakran tömeges.

Horgas vaspondró (Unciger foetidus)

Színe fekete, teste erősen szőrös. A telson lekerekített, a szubanális pajzson a fej felé irányuló sarló alakú nyúlvány van. Mérete 25-28 mm. Erdők avarjában gyakori.

Farkatlan vaspondró (Cylindroiulus boleti)

Színe sárgás-vöröses barna, a szelvények közepén sötétebb. Az utolsó szelvény vége lekerekített, farkacskát nem alkot. Mérete 15-36 mm. Főleg száraz erdőkben, korhadó fákban gyakori.

Farontó vaspondró (Cylindroiulus luridus)

Színe szürkés, zöldes. A telson rövid, lekerekített faroknyúlványt visel. Főként korhadó fában, fakéreg alatt található. Mérete 25-35 mm.

Homoki vaspondró (Ommatoiulus sabulosus)

Színe sötét, a hátán két világosabb, gyakran vöröses csíkkal. Az egyik legnagyobb Diplopodánk, mérete 30-60 mm. Láperdőkben és középhegységi bokorerdőkben gyakori.

Földrajzi elterjedése

Európa keleti részéből került Magyarországra. Az Alföld homokos talajain gyakran előfordul, de a domb- és hegyvidéki rétek és legelők déli lejtőin is él. Néha nagy egyedszámban fordul elő és ilyenkor vándorol. Az alföldi száraz, csenkeszes és árvalányhajas rétek, valamint borókások az elsődleges előfordulási helyei. Legfontosabb szerepe a lehullott avar lebontásában van.

Védekezési eljárások

Permetezés, talajfertőtlenítés.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.